Số liệu thuê bao Internet băng rộng trên cả nước tính đến cuối tháng 11/2011

12/2/2011 2:07:42 PM


Theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao Internet băng rộng trên cả nước tính đến cuối tháng 11/2011 ước tính đã đạt 4,2 triệu thuê bao, tăng 16,3% so với cùng thời điểm năm trước.

Về số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 11/2011, Tổng cục Thống kê ước tính đạt khoảng 32,3 triệu người, tăng 20,1% so với cùng thời điểm năm trước. 
 

Thúy Hòa