Nhà giáo dạy nghề sơ cấp phải đạt chuẩn 4 tiêu chí

10/27/2015 8:37:11 AM

 Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đạt chuẩn 4 tiêu chí về chuyên môn, nghiệp vụ.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ, chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp (nhà giáo) ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, trường cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Thông tư trên áp dụng đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, viên chức quản lý tham gia giảng dạy trình độ sơ cấp ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ chức khác có liên quan.
 
4 tiêu chí
 
Theo quy định, nhà giáo dạy trình độ sơ cấp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đạt chuẩn 4 tiêu chí về chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và lối sống; năng lực chuyên môn; năng lực sư phạm; năng lực phát triển nghề nghiệp.
 
Về tiêu chí năng lực chuyên môn, Thông tư quy định nhà giáo dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành phù hợp với nghề giảng dạy; Có kiến thức về môn học, mô-đun liên quan và hiểu biết về thực tiễn sản xuất của nghề; có trình độ ngoại ngữ thông dụng tối thiểu Bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 1/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 3/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014; có Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc là nghệ nhân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ trung cấp nghề hoặc tương đương trở lên...
 
Định mức giờ giảng
 
Ngoài quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, Thông tư còn quy định chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 
Theo đó, định mức giờ giảng của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp trong một năm học từ 500 đến 580 giờ chuẩn. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm của từng mô-đun, môn học, học phần, trình độ và kinh nghiệm giảng dạy của nhà giáo để quyết định định mức giờ giảng của mỗi nhà giáo trong một năm học cho phù hợp.
 
Định mức giờ giảng cho viên chức quản lý đủ tiêu chuẩn, tham gia giảng dạy trong năm học được quy định như sau: Giám đốc: 30 giờ/năm; Phó giám đốc: 40 giờ/năm; Trưởng phòng đào tạo hoặc tương đương: 60 giờ/năm; Phó trưởng phòng đào tạo hoặc tương đương: 70 giờ/năm; Viên chức phòng đào tạo: 80 giờ/năm.