Bắc Giang: Tập huấn kỹ thuật sản xuất, bảo quản và các quy định về tiêu chuẩn vải xuất khẩu

7/2/2015 10:17:48 AM

 Nhằm giúp cho các hộ trồng vải có thêm những kiến thức về kỹ thuật sản xuất vải đáp ứng yêu cầu xuất khẩu của một số thị trường mới, trước vụ vải thiều năm 2015, Trung tâm KNKN Bắc Giang tổ chức 06 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, bảo quản và các quy định về tiêu chuẩn vải xuất khẩu cho 240 hộ dân trồng vải của xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn.Theo đó, mỗi lớp tập huấn được tổ chức trong 05 ngày giúp học viên nắm bắt được những yêu cầu và các quy định, điều kiện đối với quả vải thiều tươi xuất khẩu sang Mỹ và một số thị trường mới như Nhật Bản,  EU, Úc…; các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm; điều kiện vườn đủ tiêu chuẩn sản xuất vải xuất khẩu; danh mục thuốc bảo vệ thực vật khuyến cáo sử dụng đối với vải xuất khẩu sang thị trường Mỹ; kỹ thuật sản xuất vải và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả theo quy trình VietGAP; kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo từng giai đoạn của cây; kỹ thuật bao trái hạn chế dịch hại, thu hoạch, vận chuyển, sơ chế và bảo quản quả vải; cách ghi chép, lưu trữ hồ sơ và truy suất nguồn gốc... Ngoài phần học lý thuyết, học viên được thực hành thực tế tại một số vườn vải tại xã Hồng Giang.

 
Nhờ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nên vụ vải thiều năm 2015 này nhiều lô hàng đã xuất khẩu thành công, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường các nước như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Úc…