Thanh Hóa: Đào tạo nghề cho 2.600 lao động nông thôn

9/24/2013 9:36:37 AM

9 tháng năm 2013, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện các chương trình, dự án đào tạo nghề cho 2.600 lao động trong tỉnh.Ảnh minh họa. chinhphu.vn

Các nghề đào tạo tập trung vào may công nghiệp, gia công cơ khí và sửa chữa thiết bị, móc xuất khẩu, mây giang xiên, đính cườm...

Ngoài ra, Trung tâm còn hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất sản phẩm cói, tre, nứa ghép thảm cho 9 doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ.

Những tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục triển khai mô hình sản xuất gạch không nung từ bột than đá; mô hình sản xuất sản phẩm ngao đông lạnh xuất khẩu bằng dây chuyền cấp đông nhanh (IQF); mô hình đúc cán thép chất lượng cao và thép quy chuẩn với mức hỗ trợ 250 triệu đồng/mô hình.

Mặc dù mức hỗ trợ kinh phí của mỗi đề án khuyến công không lớn nhưng bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, tạo việc làm cho người lao động, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống...