Dự báo sâu bệnh tuần từ 11-18/11

11/12/2013 9:06:57 AM

Dự báo của Cục Bảo vệ thực vật về tình hình sâu bệnh tuần từ 11-18/11 ở các tỉnh trên 3 miền và những khuyến cáo về việc dùng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ mùa màng.


1. Các tỉnh phía Bắc

- Cây vụ đông: Sâu đục thân, sâu cắn lá, chuột hại ngô; sâu cuốn lá, bọ nhảy và sâu ăn lá hại rau họ hoa thập tự phát sinh, gây hại nhẹ. Tuy nhiên, rệp hại tăng nhanh, cần theo dõi và phòng chống kịp thời.

- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại cục bộ.

- Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc bị nhiễm bệnh, hại nặng cục bộ; rệp xơ trắng tăng nhanh và gây cục bộ.

- Cây cà phê, hồ tiêu: Do ảnh hưởng sau mưa bão các loại dịch hại như bệnh thán thư, thối gốc rễ, tuyến trùng trên cây tiêu; bệnh khô cành trên cây cà phê tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên các vườn và hại nặng ở vườn cây lâu năm.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên lúa gieo và lúa lỡ vụ giai đoạn đòng trỗ.

- Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh, gây hại trên lúa mùa muộn và lúa rẫy ở Tây Nguyên và một số diện tích lúa lỡ vụ ở các tỉnh đồng bằng.

- Chuột tiếp tục gây hại cục bộ lúa gieo, đặc biệt các vùng gò đồi nơi có mưa lũ.

b) Trên cây trồng khác

- Rau màu: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang... gây hại rau ăn lá; sâu xanh, sâu xám... hại ngô giai đoạn phát triển thân lá; sâu xanh, sâu khoang hại đậu đỗ giai đoạn phân cành, ra hoa.

- Sắn: Bệnh chổi rồng, rệp sáp bột hồng, bệnh đốm lá... gây hại cục bộ.

- Cây dừa: Bọ cánh cứng tiếp tục gây hại ở các vùng trồng dừa.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu tuổi 3 - 4 tiếp tục phát sinh, gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Khuyến cáo nông dân kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời những diện tích có mật độ cao, nhằm hạn chế lây truyền bệnh VL, LXL.

- Bệnh đạo ôn hại lá, hại cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ bệnh kịp thời. Không phun thuốc phối trộn cùng với phân bón lá, tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” khi sử dụng thuốc BVTV.

- Ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa mới gieo cấy. Thực hiện các biện pháp tổng hợp để diệt trừ ngay từ đầu vụ. Nghiêm cấm các hoạt động buôn bán, vận chuyển, phát tán và nhân nuôi.

Chú ý: Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 3879/BNN-BVTV ngày 30/10/2013 của Bộ NN-PTNT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC. Sâu cuốn lá nhỏ phun Wellof 330EC; Mimic 20SC; Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Nhện gié phun Takare 2EC.

- Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

- Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

- Bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3 - 5 ngày và trổ đều.

Trên cây chè:

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC rầy tuổi còn nhỏ.

Trên cà phê:

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.