Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề chế biến mủ cao su

9/4/2014 9:23:31 AM


 

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 3/3/2013 quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung câp nghề, trĩnh độ cao đăng nghe cho các nghê: Kỹ thuật điêu khăc gô; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuât gồm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuât ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thúy; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su.

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU