Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

6/24/2011 8:49:00 AM


 

Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 6/1/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.