Tháng Thanh niên 2022: Chung tay xây dựng nông thôn mới

11/18/2023 7:55:00 PM

 Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) diễn ra trên khắp cả nước và trong suốt tháng 3.


q4.jpg

 Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" đã và đang được triển khai rộng khắp, trở thành phong trào sôi động của tuổi trẻ cả nước, thu hút đông đảo thanh niên và nhân dân tham gia. 

Phong trào tạo hiệu ứng mạnh mẽ, cổ vũ thanh niên hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương, đồng thời góp phần tích cực trong xây dựng thôn, bản thành "làng quê đáng sống".

Nội dung của phong trào tập trung vào các vấn đề: Tuyên truyền về xây dựng NTM, giảm tỉ lệ hộ thanh niên nghèo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia xây dựng, tu bổ cầu và đường tại nông thôn, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa; xây dựng các mô hình kinh tế của thanh niên, các mô hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế của thanh niên; hỗ trợ thanh niên nông thôn trong học nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ thanh niên nông thôn vốn vay phát triển sản xuất; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn; xây dựng các mô hình, đội hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường…

Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM" trong thời gian vừa qua đã có những tác động thiết thực, huy động nguồn lực xã hội lớn, làm mới hàng nghìn cây số đường nông thôn, thắp sáng đường thôn bản, xây mới hàng nghìn cây cầu dân sinh, nhà văn hóa thôn; thành lập mới các hợp tác xã thanh niên, trồng hoa, cây xanh ở hàng vạn tuyến đường.

Nhiều mô hình đã lan tỏa rộng khắp như: "Con đường bích họa", "Thắp sáng đường quê", "Tuyến đường kiểu mẫu", "Giữ sạch cánh đồng quê hương", "Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường cấp xã", "Làng xã xanh-sạch-đẹp", "Tuyến đường thanh niên tự quản", "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh"… đã góp phần rất lớn vào thành tựu xây dựng NTM của đất nước.

Xây dựng nông thôn mới luôn là chủ đề trong các hoạt động cao điểm của thanh niên, là nội dung trọng tâm trong các hoạt động của thanh niên trên địa bàn nông thôn. 

Tháng Thanh niên năm 2022 đã xác lập nhiều chỉ tiêu, nội dung về xây dựng NTM, định hướng thanh niên vào các hoạt động cụ thể trong suốt tháng 3.

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, xây dựng NTM là quá trình lâu dài và còn nhiều thách thức. Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM là nội dung lớn của thanh niên, được triển khai rộng rãi và có tính kế thừa: "Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn phải chủ động, sáng tạo trong triển khai phong trào; phải triển khai thực chất, gắn kết hơn với các tiêu chí NTM mà Đoàn có thế mạnh tham gia; phải lựa chọn khâu đột phá quan trọng để tạo điểm nhấn trong triển khai xây dựng NTM".

Theo danviet.vn