Huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới, cả Lâm Đồng có những huyện nào được Thủ tướng ký quyết định công nhận?

11/17/2023 7:05:00 PM

 Huyện Cát Tiên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sau 10 năm xây dựng nông thôn mới với 100% xã đạt và giữ vững danh hiệu nông thôn mới.


a48_1.jpg 

Ngày 8/6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký quyết định công nhận huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cát Tiên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Cát Tiên đã có 100% xã đạt và giữ vững danh hiệu nông thôn mới. Trong đó, xã Đức Phổ được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, xã Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện toàn tỉnh có 107/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt 15-18 tiêu chí, 6 xã nông thôn mới nâng cao và 3 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh.

Tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, tổng vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 là 150 tỷ đồng.

Theo danviet.vn