Infografic: Một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội và điện thoại

9/20/2023 5:50:00 PM

Thời gian qua, các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, hoạt động phạm tội tinh vi, xảo quyệt, ngày càng đa dạng về phương thức, thủ đoạn. Dưới đây là một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội và điện thoại phổ biến.


 một-số-thủ-đoạn-lừa-đảo-qua-mạng-xã-hội-và-điện-thoại.jpg

Thảo Anh