Văn phòng Điều phối nông thôn mới Sơn La: Nâng cao năng lực xây dựng NTM

10/31/2023 12:42:00 AM

 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.


f24.jpg

 Nắm vững các nội dung về triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới

Trong 2 ngày (từ ngày 25 đến ngày 26/10), Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Sau 12 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Sơn La đã có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, và trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó thành phố Sơn La đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới; 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới; 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã dưới 15 tiêu chí; 41 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 17 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (thuộc các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới).

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Lê Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sơn La cho biết: Với mục tiêu tiếp tục duy trì và hoàn thành các mục tiêu của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, tôi đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý, lắng nghe các nội dung chuyên đề quan trọng về về triển khai thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Qua đó, nắm bắt được nội dung cơ bản, củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tham gia lớp tập huấn có trên 100 học viên là lãnh đạo các huyện, thành phố, UBND các xã và các bản trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được đã được giảng viên của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên truyền đạt các nội dung về triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đó là: Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng xã nông thôn mới thông minh; phát triển nông nghiệp sinh thái; phát triển du lịch nông thôn; phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị nông sản; đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; phát triển sản phẩm và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm... 

Lớp tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng nông thôn mới các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo danviet.vn