TT-Huế: Nông dân tự nguyện hiến hơn 840.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới

10/26/2023 9:45:00 PM

 Hơn 75 tỷ đồng và hơn 840.000 m2 đất đã được cán bộ, hội viên, nông dân ở tỉnh ở Thừa Thiên Huế đóng góp để xây dựng nông thôn mới.


d21.jpg 

Ngày 19/12, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đã có đóng góp lớn trong phong trào xây dựng nông thôn mới qua tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, cán bộ, hội viên, nông dân ở tỉnh đã đóng góp hơn 75,1 tỷ đồng, 180.120 ngày công, sửa chữa khoảng 2.941 km đường giao thông nông thôn, đào đắp- nạo vét kênh mương hơn 304.390 m3, kiên cố hóa và sửa chữa 9.360 km kênh mương nội đồng.

Cán  bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh tự nguyện hiến hơn 840.760 m2 đất để xây dựng đường thôn, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, nhà cửa.

Các cấp Hội ở tỉnh đã chủ động vận động hội viên nông dân đóng góp, xây dựng được 33 ngôi nhà cho các hộ nghèo với kinh phí thực hiện 861 triệu đồng; giúp nông dân xóa 131 nhà tạm với kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.

Cán bộ, hội viên, nông dân đã trợ giúp khó khăn đột xuất cho 1.814 lượt người với kinh phí hỗ trợ 1,924 tỷ đồng. Bên cạnh đó là các hình thức giúp đỡ khác như hỗ trợ cây, con giống, tập huấn cho người nghèo 178 lớp với số lượng tham gia 6.616 lượt người; dạy nghề cho là 811 lượt người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở tỉnh đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 35.190 lao động; giúp đỡ hàng trăm hộ nghèo về giống, vật tư, tiền vốn và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế.

Sự chung sức của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp vào kết quả chung của tỉnh với 62 /97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt tỷ lệ 63,9%, vượt 4,9% so với kế hoạch.

 

Theo danviet.vn