Nông dân Phú Tân ở tỉnh An Giang thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới

10/24/2023 7:02:00 PM

 Khi triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ, Hội Nông dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang và các cơ sở hội đã giúp hội viên nông dân tiếp cận với mô hình sản xuất mới, hiệu quả; ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; nguồn vốn vay ưu đãi… Qua đó, hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.


c41.jpg

Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân Lê Văn Ẩn cho biết, năm 2022, hội tập trung tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; nghị quyết về nông nghiệp - nông dân - nông thôn; tích cực tham gia phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Ngoài ra, hội nông dân các cấp còn vận động xây dựng, phát triển mô hình kinh tế hiệu quả; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp…

Trong năm 2022, đã thành lập mới 36 tổ hợp tác với 260 thành viên, nâng tổng số lên 135 tổ hợp tác với 1.377 thành viên; thành lập 3 chi hội nghề nghiệp với 45 thành viên, nâng số lượng chi hội lên 101. Ngoài ra, thành lập mới 36 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 246 thành viên; thành lập mới 2 câu lạc bộ nông dân với 42 thành viên…

Hội Nông dân huyện Phú Tân còn tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân. Các cấp hội vận động đóng góp 392 triệu đồng vào Quỹ Hỗ trợ nông dân (đạt 105% chỉ tiêu). Đến nay, nguồn quỹ quản lý hơn 3,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 126 hộ (gần 3 tỷ đồng). Đặc biệt, từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh, đơn vị hỗ trợ 5 dự án vay vốn cho 58 hộ, số tiền 2,4 tỷ đồng.

Từ nguồn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân huyện quản lý 86 tổ vay vốn tiết kiệm với 3.894 hộ vay; tổng dư nợ hơn 100 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã giới thiệu 55 hộ vay vốn, số tiền 8,2 tỷ đồng...

Hội nông dân các cấp còn tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân trong tiếp cận tiến bộ khoa học - công nghệ, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nông dân được tuyên truyền, vận động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với thị trường; tham gia tập huấn, hội thảo, khuyến nông, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, học tập kinh nghiệm… Đồng thời, được hỗ trợ rà soát để công nhận sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) khi đủ điều kiện.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hội viên nông dân được đẩy mạnh. Trong năm qua, các cấp hội phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện mở 11 lớp nghề cho 305 nông dân; vận động, giới thiệu 43 lao động đăng ký xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội Nông dân

Nhờ những chương trình, chính sách hỗ trợ mà trong thời gian qua, hội viên nông dân huyện Phú Tân có điều kiện tiếp thu mô hình mới, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, có nguồn vốn vay ưu đãi giúp sản xuất - kinh doanh ngày càng cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao.

Điều đáng ghi nhận, sau khi có được cuộc sống ổn định, nông dân đã tích cực đóng góp nhân lực, vật lực xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị tại địa phương. Theo Hội Nông dân huyện Phú Tân, từ nguồn kinh phí vận động của hội viên nông dân, địa phương thực hiện 18 công trình, tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng và 16.926 ngày công lao động.

Bên cạnh đó, hội nông dân các cấp còn phối hợp các ngành, địa phương duy tu, sửa chữa, nâng cấp 46,6km đường giao thông nông thôn, cầu, kênh mương; vận động nông dân hiến 11.700m2 đất làm đường... Nông dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% kế hoạch; đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Theo ông Ẩn, có được kết quả đáng ghi nhận trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, Hội Nông dân tỉnh trong công tác hội và phong trào nông dân. Từ đó, giúp hội kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, chủ động đề ra kế hoạch, luôn bám sát tình hình thực tiễn của địa phương; công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, được sự đồng tình của nông dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Do đó, Hội Nông dân huyện, xã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023, chỉ tiêu giao ước thi đua của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện đề ra...

Theo danviet.vn