Phù Yên: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

10/19/2023 10:49:00 PM

Hiện nay, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) có 198 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng kinh nghiệm, uy tín, tri thức, trách nhiệm, những người có uy tín trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới.


20231910-duy21.jpg

Ảnh minh họa

Đến bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy, con đường nội bản được mở rộng, đổ bê tông kiên cố, thuận lợi cho bà con, đi lại, giao thương hàng hóa; xe ô tô đến tận từng vườn và các cánh đồng thu mua nông sản. Có được như vậy, là nhờ công của người có uy tín Đinh Sỹ Nhì tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, dịch hàng rào mở rộng đường, cùng chung tay thực hiện phấn đấu đưa bản Chiềng Thượng cán đích nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Ông Đinh Sỹ Nhì cho biết: Với vai trò là người có uy tín của bản, mình phải là người tiên phong làm trước và gia đình tôi đã tự nguyện hiến 40 m2 đất mở rộng đường nội bản. Khi bà con trong bản nhìn thấy hiệu quả từ việc mình làm đã đồng tình hiến đất, đóng góp tiền, để làm các tuyến đường nội bản.

Là một trong những hộ đồng tình ủng hộ hiến đất ruộng để làm đường và cổng chào của bản, ông Cầm Văn Hiếu, bản Chiềng Thượng chia sẻ: Được ông Nhì và Ban Quản lý bản tuyên truyền gia đình tôi cũng như các hộ trong bản đều đồng tình ủng hộ cao, chủ động đầu tư, cải tạo vườn tạp, xây dựng cổng, tường, hàng rào nhà ở kiên cố; sân, ngõ gọn gàng, sạch sẽ. Để góp phần mở rộng tuyến đường vào bản gia đình tôi đã tự nguyện hiến hơn 120 m2 đất ruộng và di chuyển hàng rào của gia đình lùi vào 9m.

Còn tại xã Tân Phong, phát huy vai trò người có uy tín, ông Mùi Văn Tháng luôn tuyên truyền, vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm kinh tế; áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Nhất là, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng rừng sản xuất dọc hai bên bờ sông; chuyển đổi diện tích đất nương trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả. Đến nay, toàn xã đã trồng hơn 140ha cây tếch; 115 ha cây ăn quả các loại; duy trì 36 lồng cá.

Ông Mùi Văn Tháng nói: Muốn thuyết phục được người dân, mình phải gương mẫu, đi trước, làm trước. Hiện nay, gia đình tôi trồng hơn 2 ha cây tếch; đầu tư nuôi 2 lồng cá; tích cực phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mỗi năm thu nhập trên 150 triệu đồng. Thấy hiệu quả kinh tế của mô hình, đã có nhiều hộ trong bản đến học theo cách làm của tôi và đã thoát nghèo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Phù Yên, cho biết: Hằng năm, huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, của huyện, công tác hòa giải ở cơ sở, các chính sách dân tộc cho người có uy tín tại các bản, tiểu khu. Qua đó tạo điều kiện để người có uy tín vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đội ngũ người có uy tín còn được cấp các ấn phẩm báo, tạp chí để cập nhật kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Duy trì tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu, góp phần động viên đội ngũ người có uy tín phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư...

Điều có thể khẳng định, những người có uy tín trên địa bàn huyện Phù Yên đã và đang là “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Huy Thành