Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 8/2023

9/1/2023 5:39:00 PM

 Cập nhật ngày 01/9/2023.

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 8/2023
Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng:  125,548,684
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn:  39,780,750
Thuê bao trả trước:  37,808,728
Thuê bao trả sau:  1,972,022
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu:  85,767,934
Thuê bao trả trước:  75,861,563
Thuê bao trả sau:  9,906,371


Cục Viễn thông