Giám sát phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Yên Thủy

9/20/2023 10:51:00 PM

Ngày 19/9, đoàn giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 30/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 03) đối với BTV Huyện ủy Yên Thủy.


20231610-duy30.jpg

Ảnh minh họa

Huyện Yên Thủy có gần 70% dân số là người DTTS; có 1.165 hộ nghèo (chiếm 6,33%), trong đó 1.021 hộ là người DTTS (chiếm 89,7% số hộ nghèo). Thời gian qua, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03 đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chương trình hỗ trợ phù hợp, sát thực với đời sống, việc triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Giai đoạn 2021 - 2023, trên địa bàn huyện khởi công xây dựng 59 công trình, tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng; có 31 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN, năm 2022 - 2023, huyện Yên Thuỷ được phân bổ trên 102 tỷ đồng thực hiện công trình hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất và một số thành phần của chương trình. Ước thực hiện đến 31/12/2023 sẽ hoàn thành và giải ngân 100% nguồn vốn. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện hỗ trợ người nghèo vùng ĐBDTTS với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng và nhiều hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Huyện cũng sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất chuyên canh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Đến nay, toàn huyện có 32 khu dân cư kiểu mẫu, 295 vườn mẫu, 16 sản phẩm OCOP, tạo điều kiện thuận lợi cho hình thành các mô hình liên kết sản xuất để nâng cao giá trị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết số 03 của huyện Yên Thuỷ. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và các văn bản liên quan về công tác dân tộc. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động ĐBDTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn đào tạo nghề giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với xóa đó, giảm nghèo. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc. Tiếp tục tham mưu đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng cho vùng ĐBDTTS, ưu tiên đầu tư, củng cố hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục nhằm phục vụ dân sinh, cải thiện điều kiện sinh kế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất. Chú trọng quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là người DTTS, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới... 

Đinh Thắng