Tận dụng tối đa nguồn lực từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

10/13/2023 10:14:00 PM

Vừa qua, ngày 29/9, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch đã ký ban hành Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


20231410-duy27.jpg

Ảnh minh họa

Trên cơ sở kết quả giám sát trực tiếp tại UBND tỉnh, UBND các huyện Bảo Lâm, Quảng Hòa, Hòa An; các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của UBND thành phố và các huyện còn lại, báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã chỉ rõ, tính đến thời điểm 30/6/2023, ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã giải ngân được 733,589/2.324,824 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch, cụ thể: Vốn đầu tư được 622,612/1.172.552 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch; vốn sự nghiệp được 114,798/1.152,302 đồng, bằng 9,96% kế hoạch.

Trong giai đoạn 2022-2023, tỉnh đã tận dụng tối đa nguồn lực từ ngân sách Trung ương để thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố (bao gồm cả xây mới và cải tạo, sửa chữa) được 107 nhà văn hóa từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 201 nhà văn hóa từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; 9 nhà văn hóa được bố trí kinh phí từ các nguồn khác với tổng số vốn 128.632 triệu đồng.

Hà Mi