Ngày hội Trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam

10/11/2023 7:49:00 PM

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày hội Trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 17-19/11.


20231410-duy9.jpg

Ảnh minh họa

Tham gia Ngày hội là đồng bào các tỉnh, thành phố có nghi thức dựng cây nêu gồm: Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk và Đà Nẵng.

Ngày hội có chủ đề “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cây nêu trong thời kỳ hội nhập và phát triển". Đây là cơ hội để tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc. Đây cũng là hành động nhằm kế thừa và thực hành các loại hình văn hóa, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam.

Hoạt động trong ngày hội sẽ là cơ hội để tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao giữa các vùng, miền, địa phương; giữ gìn và phát huy các nghi lễ, tín ngưỡng, loại hình nghệ thuật truyền thống, dân ca, dân nhạc, dân vũ đồng bào dân tộc, đặc biệt là dân tộc thiểu số.

Nội dung các hoạt động đặc sắc, hình thức phong phú, đề cao vai trò của chủ thể văn hóa, đảm bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại. Đồng thời các hoạt động cần được tổ chức trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết.

Các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng bào cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp vùng, miền, dân tộc.

Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam; Ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023” sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra, trong đó có Liên hoan Văn nghệ quần chúng; Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương gắn với cây nêu.

Cùng với đó là Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống của các địa phương tham dự Ngày hội; Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc; Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam"...

Thanh Giang