Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023

5/29/2023 6:43:00 PM

Ngày 23/05/2023, Thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch 160/KH-UBND về Nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023.

 


 CDS-Hai-Phong-1.jpg

TTTT