Một số kết quả nổi bật của bưu chính quý I/2023

4/25/2023 8:49:00 AM

Theo báo cáo đánh giá tình hình công tác QLNN quý I/2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2023 của Bộ TT&TT cho thấy doanh thu bưu chính quý I có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022.


in-bưu-chính-hiển.jpg 

Thu Hương