Cảnh báo 16 chiêu lừa đảo qua mạng xã hội.

5/4/2023 8:27:00 PM

Bộ TT&TT cảnh báo mộ số hình thức lừa đảo qua mạng xã hội, trong đó hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tăng cao. Người dân cần cảnh giác hơn nữa với các chiêu thức lừa đảo này:


 cảnh-báo-viễn-thông.jpg

Thu Hương