100% sản phẩm trên sàn của doanh nghiệp bưu chính Việt có truy xuất nguồn gốc

6/4/2023 2:00:00 PM

 Một chỉ tiêu cần đạt trong năm 2023, theo kế hoạch mới được Bộ TT&TT ban hành, là 100% sản phẩm giao dịch trên sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu phải được gắn thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc.