Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

5/26/2023 9:10:00 AM


Kết luận thanh tra số 270/KL-TTIII ngày 16/5/2023 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông.