Thái Nguyên: Hỗ trợ nông sản, nông dân tiếp cận với sàn thương mại điện tử

12/24/2022 3:35:00 AM

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã quảng cáo, giới thiệu, bán sản phẩm trên nền tảng số và các trang mạng xã hội. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đã đồng hành và thúc đẩy các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử thành công.