Ngồi nhà ăn cam Nam Đông chỉ sau một click chuột

12/18/2022 10:17:00 AM

“Hiệu quả tức thì” là cụm từ mà các hộ sản xuất nông nghiệp tại địa phương khi nói về việc cam Nam Đông được đưa lên tiêu thụ năm thứ hai liên tiếp trên sàn TMĐT Postmart.