INFOGRAFIC: Ninh Bình đẩy mạnh công tác phổ biến nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số

12/10/2022 2:55:00 PM

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình chú trọng đẩy mạnh công tác phổ biến, nâng cao nhận thức về Chuyển đối số. 


 Ảnh-chụp-Màn-hình-2022-12-20-lúc-13.08.49.pngInfo-phobiennhanthucChuyendoiso.jpg

Thảo Anh