INFOGRAPHIC: Quý III/2022, doanh thu bưu chính tăng trưởng 65% so với cùng kì 2021

11/1/2022 2:19:00 PM

Theo báo cáo quý III của Bộ TTTT, Quý III/2022, thị trường bưu chính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về doanh thu dịch vụ bưu chính, sản lượng bưu gửi so với cùng kỳ. 


 Infor-Bưu-chính.jpg

Thu Hương