Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

10/9/2022 9:05:00 PM

Chi tiết xem tại Công văn số 4847/BTTTT-VP ngày 28/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.