Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang gửi tới sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

10/9/2022 8:33:00 PM

Chi tiết xem tại Công văn số 4827/BTTTT-VP ngày 27/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.