Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Ngành

7/21/2022 4:36:00 PM

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông;
30 năm thành lập lại Tổng cục Bưu điện;
20 năm thành lập Bộ Bưu chính, Viễn thông;
15 năm thành lập Bộ Thông tin và Truyền thông

 


Kế hoạch số: 2697/KH-BTTTT ngày 8/7/2022 (file đính kèm) 

TTTT