INFOGRAPHIC: Tình hình triển khai chuyển đổi số quý I/2022

5/9/2022 3:12:00 PM

Tại Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 27/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban đã báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số quý I/2022, trong đó có một số lĩnh vực nổi bật như: Hạ tầng số, an toàn an ninh mạng, Chính phủ số, Kinh tế số, xã hội số, nhân lực số.


Hạ-tầng-số.jpg

Nhân-lực-số.jpg

Chính-phủ-số.jpg

Kinh-tế-số.jpg

Xã-hội-số.jpg

An-toàn,-an-ninh-mạng.jpg

 

 

TT