Sở NN&PTNT Quảng Nam đặt nhiều chỉ tiêu 100% trong tuyên truyền an toàn thông tin

12/15/2021 7:10:00 PM

 Theo kế hoạch năm 2022, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam sẽ được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin


 Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở năm 2022. Bản kế hoạch này bao gồm các mục tiêu cụ thể trong việc bảo đảm an toàn thông tin.

Theo đó, 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam sẽ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin.

20211220-pg13.jpg

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin; tối thiếu 10% được đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cũng đặt mục tiêu 70% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

Theo báo cáo năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham gia diễn tập an ninh mạng do tỉnh tổ chức.

Về tình hình ứng phó mã độc, 100% số máy tính của Sở NN&PTNT tỉnh đều được cài phần mềm diệt virus bản quyền.

theo ictnews.vietnamnet.vn