Thừa Thiên Huế: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

12/1/2021 1:53:00 PM

Chủ trì buổi nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế sáng 30/11/2021, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia đối với Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.


z2979456626243-8bca0b6dc03ff90c8125aa0ab21656fe.jpg

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Tham dự Hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác thu thập thông tin và tiến hành nghiệm thu 417 phiếu thu thập thông tin tương ứng với 417 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100% theo quy định.

aquan-11-00-35-414.jpg

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chất lượng tốt, với tỷ lệ 95,74% số phiếu chọn mẫu.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đã nêu lên một số thiếu sót trong quá trình khai phiếu điều tra, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để được hỗ trợ hoàn thiện phiếu điều tra đảm bảo theo đúng quy định./.

 

Nhật Vy/tcnn.vn