Gia Lai: Hoàn thành nghiệm thu cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021

11/25/2021 10:46:00 AM

Sáng ngày 22/11/2021, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã chủ trì buổi nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


1-16-.png

Điểm cầu Bộ Nội vụ

Tham dự buổi nghiệm thu có ông Nguyễn Đình Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Gia Lai; Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Gia Lai năm 2021, đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 694 phiếu điều tra tương ứng với 694 cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp sở đến cấp huyện, cấp xã và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng điều tra đã hoàn thành việc kê khai và duyệt phiếu, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; công tác thu thập thông tin phiếu điều tra, tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo quy định. Căn cứ kết quả kiểm tra chất lượng phiếu chọn mẫu cho thấy, mức độ hoàn thành phiếu của tỉnh Gia Lai đạt 93,6%./.

Gia Hưng/tcnn.vn