Nâng cao thứ hạng Việt Nam

11/11/2021 2:45:00 PM

 Biểu đồ phát triển các lĩnh vực của Ngành Thông tin và Truyền thông


 Ứng-dụng-CNTT.jpg

Viễn-thông.jpg

Công-nghệ-ICT.jpg

Bưu-chính.jpg

ATAN-mạng.jpg

BTT.