Cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật tháng 10/2021

11/1/2021 3:14:00 PM

Trung tuần tháng 10/2021, Microsoft, Adobe và Mozilla đã phát hành các bản vá cho các sản phẩm của mình. Người dùng cần khẩn trương cài đặt các bản vá để phòng tránh rủi ro mất an toàn thông tin.


20211108-TA11.png

Trung tuần tháng 10, Microsoft đã phát hành bản vá cho 71 lỗ hổng trong hệ điều hành Windows, Windows Components, Microsoft Edge (dựa trên Chromium), Exchange Server, .NET Core và Visual Studio, Microsoft Office Services, Web Apps, SharePoint Server, Microsoft Dynamics, InTune và System Center Operations Manager. Trong số 71 lỗ hổng, có 2 lỗ hổng được đánh giá nghiêm trọng, 68 lỗ hổng quan trọng và 1 lỗ hổng ở mức độ trung bình.

Đáng chú ý, bản vá tháng 10 khắc phục 1 lỗ hổng đang bị khai thác trong thực tế có định danh CVE-2021-40449, nhằm phát tán mã độc hại.

Adobe

Đặc biệt, lỗ hổng nghiêm trọng định danh CVE-2021-40720 có điểm CVSS 9,8. Đây là lỗ hổng giải mã dữ liệu không đáng tin cậy. Khi các nhà phát triển không đặt ra hạn chế nào đối với chuỗi tiện ích trong quá trình giải mã, tin tặc có thể tận dụng chúng để thực hiện các hành động trái phép.

Oracle

Lỗ hổng nghiêm trọng nhất định danh CVE-2021-35652 nằm trên Oracle Essbase, cho phép tin tặc không xác thực có quyền truy cập mạng qua giao thức HTTP để xâm nhập dịch vụ quản trị Essbase.