Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho 1.900 doanh nghiệp SME tại Hậu Giang

11/4/2021 9:18:00 AM

 Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Hậu Giang đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp được tiếp cận thông tin để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Hậu Giang hiện có khoảng 1.900 doanh nghiệp SME.


nang-cao-nhan-thuc-ve-chuyen-doi-so-cho-1-900-doanh-nghiep-sme-tai-hau-giang.jpg

UBND tỉnh Hậu Giang mới đây đã có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là hỗ trợ các doanh nghiệp SME trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chuyển đổi số để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hậu Giang.

Bên cạnh việc tạo điều kiện để 100% doanh nghiệp SME đang hoạt động trên địa bàn được tiếp cận thông tin giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, UBND tỉnh Hậu Giang cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể khác cho giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Đó là, phấn đấu 50% doanh nghiệp có sử dụng các ứng dụng thương mại điện tử cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; tối thiểu 200 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ từ Kế hoạch, bao gồm sử dụng công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, đào tạo, tư vấn, thử nghiệm sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

Đồng thời, thiết lập Mạng lưới chuyên gia từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tư vấn chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Để đạt được các mục tiêu trên, có 3 nhóm nội dung công việc sẽ được các cơ quan, đơn vị tại Hậu Giang tập trung triển khai thời gian tới: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Nâng cao năng lực, kỹ năng chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển đổi số.

Cụ thể, để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển đổi số, Hậu Giang dự định sẽ lựa chọn các nền tảng số xuất sắc trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SME chuyển đổi số của Bộ TT&TT, Bộ KH&ĐT, đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế để giới 3 thiệu, tư vấn cho các doanh nghiệp xem xét, ứng dụng.

Song song đó, nhiều hoạt động cũng sẽ được triển khai thời gian tới như: Xây dựng, phổ biến tài liệu, cẩm nang về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; trao đổi, kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số xuất sắc; ký kết thỏa thuận hỗ trợ, hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số xuất sắc để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Sở TT&TT Hậu Giang là đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì, là đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp SME trên địa bàn chuyển đổi số.

Với mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp SME trên cả nước được hỗ trợ chuyển đổi số, nhất là trong giai đoạn nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, ngày 1/11 Bộ TT&TT đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin tuyên truyền về Chương trình SMEdx tới 87.000 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đã nhận được tin nhắn giới thiệu về chương trình này lên hơn 90.000.

Thời gian tới, chương trình SMEdx do Bộ TT&TT chủ trì tổ chức, sẽ tiếp tục lựa chọn, bổ sung các nền tảng số chất lượng cao đáp ứng đúng nhu cầu bức thiết của doanh nghiệp. Các công nghệ mới trong giới thiệu và hỗ trợ doanh nghiệp SME đăng ký sử dụng nền tảng số hiệu quả, cũng sẽ được triển khai.