Yên Bái: Ra quân tổng điều tra kinh tế 2021, giai đoạn 2

7/3/2021 8:38:00 AM

Sáng 1/7/2021, tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, UBND tỉnh đã tổ chức ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2. Tới dự lễ ra quân có lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Yên Bái; lãnh đạo thành phố Yên Bái, đại diện hộ kinh doanh và các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn thành phố Yên Bái.


leraquan01072021.jpg

Các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, lãnh đạo Chi cục thống kê thành phố

dự buổi điều tra của điều tra viên tại một cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Minh Tân.

Các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, lãnh đạo Chi cục thống kê thành phố dự buổi điều tra của điều tra viên tại một cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Minh Tân.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một trong ba cuộc tổng điều tra được thực hiện theo Luật Thống kê, nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Cuộc tổng điều tra được triển khai từ ngày 1/3/2021. Đến nay tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc của giai đoạn 1, đảm bảo kế hoạch của Ban chỉ đạo đề ra, đạt tỉ lệ 100%, đồng thời hoàn thành công tác chuẩn bị để bước vào tổ chức triển khai giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có gần 33 nghìn cơ sở kinh doanh cá thể và trên 170 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Theo kế hoạch, tổng điều tra kinh tế năm 2021- giai đoạn 2 sẽ triển khai trong thời gian từ ngày 1 - 30/7.

leraquantongdieutra01172021.jpg

Đây là cuộc điều tra phức tạp, khó khăn, đặc biệt là việc phối hợp với các đối tượng được điều tra, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; nâng cao tinh thần trách nhiệm của điều tra viên, giám sát viên trong việc thu thập, kiểm tra, giám sát và xác minh thông tin. Tại Lễ ra quân, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các địa phương cần nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai Tổng điều tra đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại địa bàn; thực hiện việc điều tra đảm bảo tiến độ chất lượng, nhất là việc điều tra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cần thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên đã tiến hành phỏng vấn, điều tra tại hai cơ sở sản xuất kinh doanh và 1 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Yên Bái.


 

https://yenbai.gov.vn/