Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT

7/9/2021 10:36:00 AM

Ngày 8-7, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Công văn số 1110/UBQLV-TCCB về công tác cán bộ tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


20210709-m01.jpg

Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đồng ý bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm - Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT. Cùng với đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã ra Quyết định số 296/QĐ-UBQLV ngày 8-7-2021 bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 5 năm với ông Huỳnh Quang Liêm.

Trước đó, ngày 15-3, Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT đã công bố Quyết định giao Quyền Tổng Giám đốc tập đoàn - người đại diện theo pháp luật của VNPT cho ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn.

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm sinh ngày 4-10-1970. Về chuyên môn, ông Huỳnh Quang Liêm là Kỹ sư điện tử của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và học lấy bằng Thạc sĩ điện tử viễn thông của Đại học New South Wales (Australia). Gia nhập VNPT từ năm 1992, ông Huỳnh Quang Liêm trải qua nhiều vị trí công tác, trong đó được bổ nhiệm làm Giám đốc VNPT thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12-2015 đến tháng 3-2017; từ tháng 3-2017 được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long, ông Huỳnh Quang Liêm có tư duy đổi mới, có năng lực phân tích tổng hợp; đồng thời có chuyên môn sâu về lĩnh vực viễn thông và kinh nghiệm chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực viễn thông, dịch vụ số và điều hành doanh nghiệp...

Nguồn: Báo Hànộimới