Phú Thọ: Ra quân Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giai đoạn 2

7/5/2021 4:44:00 PM

Ngày 1/7/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh Phú Thọ tổ chức ra quân Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giai đoạn 2. Trong thời gian từ ngày 1 - 30/7/2021, sẽ thực hiện thu thập thông tin của hơn 63.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hơn 720 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Nội dung thông tin thu thập trong Tổng điều tra giai đoạn 2 bao gồm: Kết quả sản xuất kinh doanh, số lượng, quy mô và lao động, mức động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra…


ra-quan-3-1625216965.jpg

Toàn cảnh lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1/3 - 30/5/2021; giai đoạn 2 từ ngày 1/7 - 30/7/2021. Kết thúc giai đoạn 1, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành thu thập thông tin tổng số 628 đơn vị hành chính, 1.097 cơ sở khối sự nghiệp, hiệp hội và 6.720 doanh nghiệp, hợp tác xã, đạt 100% kế hoạch.

Ông Nguyễn Hiền Minh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh cho biết: Công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra giai đoạn 2 đã được Ban chỉ đạo các cấp thực hiện chu đáo với mục tiêu đề ra là hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế hoạch đảm bảo chất lượng. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã đã tiến hành rà soát lập bảng kê các cơ sở sản xuất cá thể, tôn giáo tín ngưỡng. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và cấp tỉnh đã duyệt (nghiệm thu) kết quả rà soát xong trước ngày 22/6/2021 để Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương chọn mẫu đơn vị điều tra. Lựa chọn và tổ chức tập huấn đầy đủ cho các điều tra viên về nghiệp vụ, quy trình trong quá trình thu thập thông thông tin. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của các đơn vị và sự đồng thuận của người dân trên địa bàn.

Xác định tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Việt Trì đã chỉ đạo các xã, phường tích cực triển khai và hoàn thành tốt việc thu thập thông tin giai đoạn 1 với tổng số 2.944 doanh nghiệp, 56 cơ sở hành chính, 176 đơn vị sự nghiệp và 18 hiệp hội.

co-so-sx-1625217095.jpg

Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính kiểm tra quá trình thu thập dữ liệu tại cơ sở kinh doanh.

 

“Bước vào giai đoạn 2, dự kiến trên địa bàn thành phố sẽ điều tra, thu thập thông tin của 8.826 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, thủy sản và 90 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Từ nay đến ngày 20/7/2021, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc thu thập thông tin, thời gian sau đó sẽ tập trung kiểm tra, sửa lỗi, làm sạch dữ liệu, đảm bảo bàn giao cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh trước ngày 30/7/2021”, ông Phạm Xuân Hiệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Việt Trì cho biết.

Là địa phương có địa bàn rộng, số cơ sở sản xuất kinh doanh lớn nhất của thành phố Việt Trì, phường Nông Trang đã huy động 8 điều tra viên thực hiện nhiệm vụ trong đợt tổng điều tra này. Các điều tra viên được chọn có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.

Điều tra viên Vũ Thị Tuyết Mai, phường Nông Trang chia sẻ: Trên địa bàn phường có 1.106 cơ sở sản xuất kinh doanh và 2 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Khối lượng công việc nhiều trong khi số lượng điều tra viên hạn chế nên chúng tôi đều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ tuyên truyền đầy đủ, kịp thời nên trong ngày đầu tiên ra quân, các chủ cơ sở rất hợp tác trong cung cấp thông tin. Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi thực hiện đúng nội dung, phương pháp điều tra theo như tập huấn; xác định đúng ngành sản phẩm, nghề của cơ sở, đối chiếu với điều tra năm trước và với những cơ sở tương tự để việc ghi chép được chính xác và nhất quán. Đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh quy định không tiết lộ các thông tin của đối tượng điều tra.

 

https://doanhnghiephoinhap.vn