Bộ TT&TT gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thêm 20 ngày

6/24/2021 4:04:00 PM

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thêm 20 ngày (từ ngày 25/6/2021 đến hết ngày 14/7/2021).


20210111-m1000.jpg

Trụ sở Bộ TT&TT

Ngày 21/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 103/TB-BTTTT thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 24/6/2021.

Nay, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thêm 20 ngày (từ ngày 25/6/2021 đến hết ngày 14/7/2021).

Theo Thông báo số 103/TB-BTTTT, Bộ TT&TT sẽ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 tại 9 đơn vị thuộc Bộ với 126 chỉ tiêu. Các đơn vị thuộc Bộ dự kiến sẽ bổ sung nhân sự trong đợt này gồm có: Viện Chiến lược TT&TT; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số; Nhà xuất bản TT&TT; Trung tâm Thông tin; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Cục Thông tin cơ sở (Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở); Cục Thông tin đối ngoại (Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế); Cục An toàn thông tin (Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC).

Nội dung Thông báo số 103/TB-BTTTT, điều kiện cụ thể của từng vị trí tuyển dụng và mẫu phiếu đăng ký dự tuyển như sau:

* Thông báo số 103/TB-BTTTT của Bộ TT&TT, nội dung xem tại đây.

* Điều kiện cụ thể của từng vị trí tuyển dụng, tải về tại đây.

* Phiếu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.

 

PV