THÔNG BÁO Kết quả thi vòng II kỳ thi tuyển công chức đợt 1 năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

4/29/2021 4:24:00 PM


THÔNG BÁO Kết quả thi vòng II kỳ thi tuyển công chức đợt 1 năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem tại đây:Upload_Moi/2020_anh02/Thông-báo-kết-quả-thi-vòng-2-Cục-PTTH-TTĐT.pdf