Giả mạo website của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel

4/27/2021 4:11:00 PM

Website https://www.viettel-store.com/sim4g đã giả mạo tên, hình ảnh của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel; đăng tải thông tin mời gọi mua, bán sim Viettel.

 


40.1-768x1240.jpg

40.0-768x1337.jpg

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo cộng đồng mạng không sử dụng dịch vụ của website giả mạo này. Vụ việc sẽ được chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

VAFC