Tiền Giang: Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

4/20/2021 3:39:00 PM

Ngày 20/4, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và công nghệ thông tin khối Hành chính. Ông Lê Hoàng Liêm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối 11 điểm cầu cấp huyện.


Tien-Giang-tap-huan-TDT.jpg

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được đại diện Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt phương án và kế hoạch điều tra cơ sở hành chính năm 2021; giới thiệu nội dung, phương pháp thu thập thông tin và nhập thông tin phiếu hành chính năm 2021 vào phần mềm xử lý thông tin trên website (http://hc2021.moha.gov.vn).

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm đáp ứng các mục đích: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính…); bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương.

Được biết, thời điểm thu thập thông tin điều tra bắt đầu từ ngày 01/3/2021 và kết thúc chậm nhất vào ngày 30/4/2021.

 

Nguồn: http://tiengiang.gov.vn/