Bình Định làm tốt công tác Tổng điều tra

4/20/2021 1:59:00 PM

Trong 2 ngày 14 - 15.4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021 do ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê dẫn đầu đã kiểm tra, giám sát tại Bình Định.


33-1617353249.jpg

Ảnh minh họa

Báo cáo về công tác triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh, bà Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh, cho biết: Với quan điểm tổ chức tổng điều tra lần này yêu cầu phải đúng đối tượng, đơn vị điều tra, thông tin điều tra phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế, tỉnh Bình Định đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Tổ thường trực Ban Chỉ đạo, 11 Ban Chỉ đạo cấp huyện và Tổ thường trực, 148/159 Ban Chỉ đạo cấp xã, với 1.091 thành viên tham gia.

Ngoài ra, còn có 22 thành viên thuộc 11 xã miền núi có dưới 50 cơ sở kinh tế không thành lập Ban Chỉ đạo, do Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo và công chức Văn phòng - Thống kê xã làm thường trực Tổng điều tra. Tỉnh đã ban hành chỉ thị, triển khai các kế hoạch, hoạt động phục vụ công tác Tổng điều tra. Lập, rà soát và tổng hợp danh sách các đơn vị thuộc các nhóm đối tượng điều tra.

Tính đến ngày 13.4, toàn tỉnh đã có 1.008/7.664 DN, HTX hoàn thành kê khai phiếu (đạt 20,6%); 436/799 đơn vị sự nghiệp đã kê khai (đạt 83,4%); 58/101 hiệp hội đã kê khai (đạt 66,3%); 421/517 cơ sở hành chính đã kê khai (đạt 81,4%).

Qua kiểm tra, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Phạm Quang Vinh đánh giá Bình Định làm tốt công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của tỉnh tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, đôn đốc DN sớm hoàn thiện phiếu thông tin; tăng cường công tác kiểm tra phiếu để cuộc tổng điều tra đạt tiến độ và chất lượng tốt nhất.

 

Nguồn: baobinhdinh.vn