Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư

1/31/2021 4:47:00 PM

Sáng 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.


ttxvn-20210131-hoi-nghi-ban-chap--hanh-tw-khoa-xiii-1.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

ttxvn-20210131-bch-tw-3.jpg

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

ttxvn-20210131-hoi-nghi-ban-chap--hanh-tw-khoa-xiii-2_1.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

ttxvn-20210131-hoi-nghi-ban-chap--hanh-tw-khoa-xiii-8.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

ttxvn-20210131-nguyen-phu-trong.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)