V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

1/11/2021 5:07:00 PM


Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh:Hiện nay, tình trạng dây cáp viễn thông, truyền hình cáp, Internet dọc các tuyến đường, nhất là ở đô thị rất nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhà cung cấp dịch vụ thiếu trách nhiệm, không thu hồi dây cáp không còn sử dụng (dẫn đến cáp vô chủ); việc thi công lắp đặt dây cáp cũng không đảm bảo kỹ thuật. Do vậy, đề nghị Bộ TTTT sớm quy định về dấu hiệu nhận diện dây cáp của từng nhà cung cấp dịch vụ và xử lý nghiêm những trường hợp không thu hồi dây cáp khi không còn sử dụng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

Trong thời gian qua, Bộ TTTT đã phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013trong đó đã quy định về dấu hiệu nhận diện dây cáp của từng nhà cung cấp khi được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, cụ thể: với đường dây, cáp lắp đặt trên cột treo cáp (dây dẫn), dấu hiệu phải được thể hiện bằng ký hiệu, màu sắc trên thẻ (Màu vàng để nhận biết đường dây, cáp viễn thông; Màu đỏ: đường dây, cáp điện lực và chiếu sáng công cộng; Màu xanh lam để nhận biết đường ống cấp nước….) và phải có thông tin (tên, số điện thoại) về chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý đường dây, cáp.

Đồng thời, Bộ TTTT đã ban hành QCVN 33:2019/BTTTT (trước đây là QCVN 33:2011/BTTTT) trong đó đã nêu rõ các quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông và các thiết bị phụ trợ, nhằm bảo đảm an toàn cho mạng cáp, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân cũng như đáp ứng các yêu cầu về quản lý vàmỹ quan công trình, đô thị; ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các DNVT trong đó đã yêu cầu các DNVT tiến hành “Thanh thải, chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông để tăng cường mỹ quan, an toàn và tối ưu hóa dung lượng, tải trọng cáp để có thể chia sẻ, sử dụng chung hệ thống cống bể cáp, cột treo cáp”.

Triển khai các quy định nêu trên, nhiều tỉnh, thành phố (như các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, các tỉnh: Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Bình, Hải Dương, Thái Bình, Cần Thơ, Bình Dương, Bắc Ninh, …) đã ban hành Kế hoạch và triển khai việc chỉnh trang, ngầm hóa các tuyến cáp viễn thông, cáp điện lực tại nhiều khu vực, tuyến đường phố[1].

Nhằm phát huy các kết quả nêu trên, tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ TTTT sẽ tiếp tục hướng dẫn các Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai các biện pháp rà soát, thanh thải, chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông. Đồng thời Bộ TTTT sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để trả lời cử tri./.