V/v phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV

8/27/2020 10:11:00 AM


Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được công văn số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV,trong đó có giao Bộ TTTT phối hợp với Bộ Công an trả lời 01 kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long, nội dung kiến nghị như sau:
 
Cử tri phản ánh:Đa số cử tri kiến nghị các đối tượng nghiện ma túy cần đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm quản lý được thuận tiện hơn, góp phần kéo giảm tình trạng phạm tội xảy ra ngày càng nhiều do sử dụng ma túy gây ra. Đồng thời nhiều cử tri cũng tiếp tục kiến nghị đối với các đối tượng mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép các chất ma túy cần có biện pháp xử lý đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên, liên tục và triệt để hơn. Ngoài ra cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng chống ma túy.
Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTTcó ý kiến trả lời như sau:
 
* Về nội dung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống ma túy
 
Bộ TTTT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo chí tại các cuộc giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí hàng tuần, đề nghị các cơ quan báo chí duy trì diện tích, thời lượng tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống ma túy.
 
Từ năm 2012 đến nay, Bộ TTTT đã chủ trì triển khai dự án: “Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống ma tuý”; “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng”. Ngoài ra, hàng năm Bộ TTTT có văn bản chỉ đạo: Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan thông tấn báo chí; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;… hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”. Trong 03 năm gần đây, các cơ quan báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng đã tích cực triển khai thông tin, tuyên truyền về các nội dung phòng, chống ma túy với hàng trăm tin, bài, ảnh, phóng sự... Nội dung tuyên truyền tập trung cụ thể như sau:
 
- Phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy.
 
- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy.
 
- Giới thiệu các mô hình, điển hình làm tốt công tác cai nghiện ma túy, các điển hình cai nghiện ma túy thành công; các đội công tác xã hội tình nguyện, tình nguyện viên, các cá nhân, tổ chức xã hội giúp đỡ người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
 
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả cai nghiện ma túy góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu công bằng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 
Thời gian tới, để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống ma túy, Bộ TTTT sẽ chủ trì xây dựng dự án “Tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025”.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long, trân trọng gửi tới Bộ Công an để tổng hợp trả lời cử tri.