Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)

12/3/2020 7:49:00 AM

Thông báo số 12/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.
 


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.