Xâm phạm dữ liệu liên quan đến Covid-19 ảnh hưởng tới hàng nghìn người ở Delaware

11/23/2020 9:06:00 AM

 Cuối tuần qua, các tổ chức y tế cộng đồng ở Dalaware (Hoa Kỳ) cho biết thông tin cá nhân của hàng nghìn người từng xét nghiệm Covid-19 trong mùa hè này đã bị chia sẻ trái phép.


 Theo thông tin từ Bộ phận Y tế công cộng (Division of Public Health) của bang, vụ xâm phạm dữ liệu xảy ra khi một nhân viên làm việc tạm thời gửi đi hai email chưa được mã hóa vào hồi tháng 8.

20201123-pg8.jpg
 
Hai email này có chứa các tệp tin gồm kết quả xét nghiệm, tên ngày sinh và số điện thoại của 10.000 người. Tuy nhiên, theo thông tin trên tờ Delaware State News, các tệp tin này không chứa thông tin về tài chính.
 
Các nhân viên chính thức cho biết, các email được những người làm việc của trung tâm dùng để gửi cho nhau nhằm hỗ trợ người thực hiện xét nghiệm có được kết quả kiểm tra, nhưng nhân viên tạm thời của trung tâm đã gửi nhầm nó cho một người dùng trái phép. Người nhận các email này vào ngày 13/8 và 20/8 đã được cảnh báo và thông báo xóa các tin nhắn.
 
Email đầu tiên chứa thông tin về những người xét nghiệm Covid-19 từ ngày 16/7 đến ngày 10/8. Email thứ hai chứa dữ liệu về những người làm xét nghiệm vào ngày 15/8.
 
Bộ phận Y tế công cộng cho biết, các nhà chức trách đã báo cáo vi phạm cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ và bộ phận Tư pháp của Delaware. Ngoài ra, bộ phận y tế cũng sẽ mở một tổng đài cuộc gọi nhằm cung cấp thông tin về vụ xâm phạm dữ liệu. Người dân có thắc mắc có thể bắt đầu gọi vào số 1-833-791-1663.
 
Người gửi nhầm email hiện không còn làm việc cho trung tâm nữa. Nhân viên của trung tâm đã được đào tạo lại về các chính sách cũng như giải pháp phù hợp.